Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerczowie

Kalendarium

Wtorek, 2023-09-26

Imieniny: Cypriana, Justyny

Obchody Dnia Języka Ojczystego.

Obchody Dnia Języka Ojczystego. Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad językiem, którym się posługujemy. Po prostu mówimy, gdyż to nasz język ojczysty. Jak twierdzą pierwszoklasiści nasz język jest łatwy, bo wszystko rozumiemy. Jednak kiedy się dokładniej przyjrzeć, czeka na nas w języku polskim wiele pułapek językowych, niecodziennej fleksji (czyli odmiany) i trudnych do wymówienia słów. Każda z klas ZSP w Świerczowie wzięła udział w obchodach Dnia Języka Ojczystego – były one przeprowadzone w ramach języka polskiego oraz lekcji bibliotecznych przez p. Iwonę Kobielę. Każda klasa zmierzyła się z innym wyzwaniem. Klasa I ćwiczyła kaligrafię oraz wybierała najtrudniejsze i najpiękniejsze polskie słowo. W II klasie uczniowie układali z rozsypanek polskie przysłowia i starali się wyjaśnić co one znaczą. III klasa szukała wyjaśnień trudnych polskich słów, np. erudyta, poliglota, analfabeta, prymus, filatelista oraz melatonina. Natomiast klasa IV powtarzała ortografię, zmierzyła się z łamańcami językowymi oraz wykonała plakaty z najpiękniejszym i najtrudniejszym polskim słowem. Pamiętajmy, dbając o język, dbamy o naszą kulturę i tożsamość narodową.